Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/65
Nhan đề: Quyết định 116/2008/QĐ-TTg
Tác giả: Thủ tướng Chính phủ
Từ khoá: Tổng cục Biển
Hải đảo Việt Nam
Cơ cấu tổ chức
Năm xuất bản: 2008
Tóm tắt: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/65
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định 116 2008 QĐ-TTg.pdf159.09 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.