Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/66
Nhan đề: Quyết định 1642/QĐ-UBND
Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Từ khoá: Y tế biển, đảo
Bình Định
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Kế hoạch hành động triển khai đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" của tỉnh Bình Định.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/66
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Kế hoạch hành động triển khai Đề án phát triển y tế biển, đảo Việt Nam tới năm 2020 tỉnh Bình Định.pdfĐầy đủ153.24 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.