Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/67
Nhan đề: Quyết định 128/QĐ-UBND
Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Từ khoá: Y tế biển, đảo
Phú Yên
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Kế hoạch triển khai đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Phú Yên.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/67
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nghị định 128 2013 NĐ-CP.pdf254.55 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.