Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/68
Nhan đề: Quyết định 44/2002/QĐ-UB
Tác giả: Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Từ khoá: Kế hoạch vốn
Quản lý nhà nước
Chủ quyền lãnh thổ
Hoàng Sa
Năm xuất bản: 2002
Tóm tắt: Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn để lập dự án Quản lý nhà nước, bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/68
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định 44 2002 QĐ-UB.pdf59.99 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.