Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/69
Nhan đề: Quyết định 1807/QĐ-UBND
Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Từ khoá: Y tế biển, đảo
Khánh Hòa
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Kế hoạch triển khai đề án phát triển y tế biển, đảo tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/69
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định 1807 QĐ-UBND.pdf148.04 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.