Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/70
Nhan đề: Quyết định 373/QĐ-TTg
Tác giả: Thủ tướng Chính phủ
Từ khoá: Công tác tuyên truyền
Biển, Đảo Việt Nam
Chủ quyền
Năm xuất bản: 2010
Tóm tắt: Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/70
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định 373 QĐ-TTg.pdf233.5 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.