Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/71
Nhan đề: Quyết định 194-HĐBT
Tác giả: Văn phòng Quốc hội
Từ khoá: Thành lập huyện Hoàng Sa
Năm xuất bản: 1982
Tóm tắt: Thành lập huyện Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/71
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định 194-HĐBT.pdf47.82 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.