Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/72
Nhan đề: Quyết định 193-HĐBT
Tác giả: Văn phòng Quốc hội
Từ khoá: Thành lập huyện Trường Sa
Năm xuất bản: 1982
Tóm tắt: Thành lập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/72
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định 193-HĐBT.pdf46.5 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.