Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/73
Nhan đề: Quyết định 400-TTG
Tác giả: Văn phòng Quốc hội
Từ khoá: Thuế
Hoạt động khai thác
Xuất khẩu hải sản
Trường Sa
Năm xuất bản: 1993
Tóm tắt: Thu thuế khai thác và xuất khẩu hải sản ở vùng biển Trường Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/73
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định 400 - TTg.pdf52.51 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.