Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/74
Nhan đề: Kế hoạch 1824/KH-UBND
Tác giả: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Từ khoá: Quản lý tài nguyên
Môi trường vùng biển
Hoàng Sa
Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Kế hoạch quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong vùng biển huyện Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/74
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong vùng biển huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng.pdfĐầy đủ156.61 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.