Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/75
Nhan đề: Thông tư 148/2012/TT-BQP
Tác giả: Bộ Quốc Phòng
Từ khoá: Trường Sa
Quy chế sử dụng quỹ
Năm xuất bản: 2012
Tóm tắt: Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/75
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Thông tư 148 2012 TT-BQP.pdf315.69 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.