Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/76
Nhan đề: Quyết định 2206/QĐ-UBND
Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Từ khoá: Y tế biển, đảo
Hà Tĩnh
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện đề án "Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020".
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/76
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện đề án phát triển y tế biển đảo Hà Tĩnh đến năm 2020.pdfĐầy đủ141.5 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.