Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/78
Nhan đề: Nghị định 13-CP
Tác giả: Chính phủ
Từ khoá: Hoạt động hàng hải
Cảng biển
Hàng hải ở Việt Nam
Năm xuất bản: 1994
Tóm tắt: Nghị định của Chính phủ về hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/78
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam.pdfĐầy đủ187.25 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.