Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/79
Nhan đề: Nghị định 96/2009/NĐ-CP
Tác giả: Chính phủ
Từ khoá: Xử lý tài sản
Vùng biển Việt Nam
Hải đảo, đất liền
Năm xuất bản: 2009
Tóm tắt: Xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, hải đảo và vùng biển Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/79
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nghị định 96 2009 NĐ-CP.pdf208.51 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.