Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/81
Nhan đề: Thông tư 28/2012/TT-BTNMT
Tác giả: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Từ khoá: Quản lý biển
Sử dụng tài nguyên biển
Bảo vệ môi trường biển
Hải đảo
Năm xuất bản: 2012
Tóm tắt: Nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/81
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Thông tư 28 2012 TT-BTNMT.pdfĐầy đủ229.15 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.