Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/83
Nhan đề: Quyết định 44 /2002/QĐ-UB
Tác giả: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Từ khoá: Quản lý nhà nước
Chủ quyền
Hoàng Sa
Năm xuất bản: 2002
Tóm tắt: Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn để lập dự án quản lý nhà nước, bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/83
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn để lập dự án quản lý nhà nước, bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa.pdfĐầy đủ59.99 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.