Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/84
Nhan đề: Quyết định 92/2005/QĐ-BNV
Tác giả: Bộ Nội vụ
Từ khoá: Hội địa chất biển
Việt Nam
Năm xuất bản: 2005
Tóm tắt: Quyết định về việc phê duyệt điều lệ của hội địa chất biển Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/84
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định phê duyệt điều lệ của Hội Địa chất Biển Việt Nam.pdfĐầy đủ165.32 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.