Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/88
Nhan đề: Quyết định 3006/QĐ-UBND
Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Từ khoá: Y tế biển, đảo
Thái Bình
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/88
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án “Phát triển Y tế biển, đảo tỉnh Thái Bình đến năm 2020”.pdfĐầy đủ115 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.