Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/91
Nhan đề: Quyết định 1818/QĐ-BGTVT
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Từ khoá: Tuyến vận tải thủy
Biển Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Tóm tắt: Quyết định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/91
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.pdfĐầy đủ118.31 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.