Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/92
Nhan đề: Quyết định 23/2013/QĐ-TTg
Tác giả: Thủ tướng Chính phủ
Từ khoá: Quản lý tài nguyên biển
Bảo vệ môi trường biển
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/92
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định 23 2013 QĐ-TTg.pdfĐầy đủ182.51 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.