Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/93
Nhan đề: Quyết định 3861/QĐ-BCT
Tác giả: Bộ Công Thương
Từ khoá: Hoạt động thương mại
Biên giới
Việt Nam
Năm xuất bản: 2008
Tóm tắt: Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới với Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/93
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới với Việt Nam.PDFĐầy đủ117.45 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.