Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/95
Nhan đề: Thông tư 16 2013 TT-BGTVT
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Từ khoá: Quản lý vận tải thủy
Vùng biển Việt Nam
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Công báo số 483
Tóm tắt: Quản lý vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/95
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Thông tư 16 2013 TT-BGTVT.pdfĐầy đủ237.09 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.