Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/96
Nhan đề: Quyết định 683/QĐ-TTg
Tác giả: Thủ tướng Chính phủ
Từ khoá: Y tế biển, đảo
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về y tế biển, đảo.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/96
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo.pdfĐầy đủ122.65 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.