Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/98
Nhan đề: Nghị định 162/2013/NĐ-CP
Tác giả: Chính phủ
Từ khoá: VI phạm hành chính
Thềm lục địa
Xử phạt
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/98
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nghị định 162 2013 NĐ-CP.pdfĐầy đủ1.88 MBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.