Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/99
Nhan đề: Kế hoạch 3980/KH-UBND
Tác giả: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Từ khoá: Triển lãm bản đồ
Hoàng Sa
Trường Sa
Tư liệu lịch sử
Năm xuất bản: 2013
Tóm tắt: Kế hoạch về tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng sa và Trường sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/99
Bộ sưu tập: Văn bản pháp qui

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng sa và Trường sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử.pdfĐầy đủ116.8 kBAdobe PDFXem/Mở


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.