Request a document copy: Bản đồ Nhà Thanh do Hoàng đế Khang Hi sai vẽ xác định cương vực của Trung Quốc chấm dứt ở Đảo Hải Nam

all files (of this document) in restricted access
the file(s) you requested
Cancel