DSpace
 

 >
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Văn hóa học >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/152

Tên tài liệu: Tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Mai
Chủ đề: đạo đức;Nho giáo;đạo đức nho giáo
Ngày ban hành: 2010
Cơ quan ban hành: Đại học Văn hóa Hà Nội
Trích yếu: Nho giáo là một học thuyết chính trị - đạo đức ra đời và tồn tại đến nay đã hơn 2500 năm. Trong suốt thời gian tồn tại, Nho giáo đã có ảnh hưởng ở nhiều nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Bài viết đề cập đến những nội dung đạo đức chủ yếu của Nho giáo như tam cương (đạo đức xã hội gồm ba mối quan hệ cơ bản là vua-tôi, cha-con, chồng-vợ), ngũ thường (gồm năm chuẩn mực đạo đức cá nhân bất di bất dịch là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín). Đó là những tiền đề để thực hiện thuyết chính danh, làm cho xã hội được ổn định, trật tự. Trên cơ sở phân tích những nội dung đạo đức nói trên, bài viết làm rõ những ảnh hưởng tích cực cũng như hạn chế của Nho giáo đối với đạo đức con người Việt Nam trong lịch sử cũng như hiện tại.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/152
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Văn hóa học

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay.pdf172.17 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý