DSpace
 

 >
BÀI GIẢNG >
Khoa Thư viện - Thông tin >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/1791

Tên tài liệu: The CDS/ISIS For Windows handbook
Tác giả: Andrew, Buxton
Alan, Hopkinson
Chủ đề: CDS/ISIS
Ngày ban hành: 2001
Cơ quan ban hành: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Trích yếu: Trình bày những vấn đề liên quan đến CSD/ISIS bao gồm: giới thiệu tổng quan, cách thức cài đặt, tạo lập cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ định dạng, cách tìm kiếm, phân loại, sửa đôi, xuất, nhập, sao lưu cơ sở dữ liệu,... và những ứng dụng của CDS/ISIS.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1791
Bộ sưu tập: Khoa Thư viện - Thông tin

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
whandbk.pdf927.98 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý