DSpace
 

 >
LUẬN VĂN THẠC SỸ >
NGÀNH VĂN HÓA HỌC >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/267

Tên tài liệu: Phụng thờ Dương Tự Minh qua di tích, lễ hội và phong tục
Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Hằng
Người hướng dẫn: Tạ Long
Chủ đề: Thờ cúng
Ngày ban hành: 2013
Cơ quan ban hành: Đại học Văn hóa Hà Nội
Trích yếu: Trình bày về tín ngưỡng phụng thờ và các lễ hội thờ Dương Tự Minh cùng bản chất,ý nghĩa của tín ngưỡng này trong đời sống nhân dân.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/267
Bộ sưu tập: NGÀNH VĂN HÓA HỌC

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
nguyễn thị thúy hằng.pdf5.2 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý