DSpace
 

 >
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP >
KHOA VIẾT VĂN - BÁO CHÍ >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/2750

Tên tài liệu: Tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên Khoa Viết văn - Báo chí
Tác giả: Đặng, Thị Lan Chinh
Người hướng dẫn: Giáng, Vân
Ngày ban hành: 2010
Trích yếu: Tập hợp các tác phẩm văn học tốt nghiệp của sinh viên Khoa Viết văn - Báo chí
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2750
Bộ sưu tập: KHOA VIẾT VĂN - BÁO CHÍ

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Đặng Thị Lan Chinh.pdf188.25 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý