DSpace
 

 >
LUẬN VĂN THẠC SỸ >
NGÀNH VĂN HÓA HỌC >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/281

Tên tài liệu: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn hóa nghệ thuật Việt Nam thời đại Lý - Trần
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Hảo
Người hướng dẫn: Lê, Quý Đức
Chủ đề: Phật giáo-Ảnh hưởng;Văn hóa nghệ thuật
Ngày ban hành: 2011
Cơ quan ban hành: Đại học Văn hóa Hà Nội
Trích yếu: Trình bày tổng quan và những tác động của Phật giáo đến văn hóa Việt Nam trong thời đại Lý - Trần. Đồng thời, đề cập đến việc phát huy tác động tích cực của Phật giáo hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/281
Bộ sưu tập: NGÀNH VĂN HÓA HỌC

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Nguyễn Thị Thanh Hảo.pdf932.28 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý