DSpace
 

 >
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP >
KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/3114

Tên tài liệu: Bài học kinh nghiệm rút ra từ hoạt động sân khấu nghệ thuật không chuyên tại thành phố Bắc Giang
Tác giả: Nguyễn, Tuyết Hà
Chủ đề: Hoạt động sân khấu không chuyên
Ngày ban hành: 2009
Trích yếu: Giới thiệu khái quát một số cơ sở lý luận. Đồng thời, phân tích và rút ra bài học kinh nghiệm từ hoạt động sân khấu không chuyên tại thành phố Bắc Giang.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3114
Bộ sưu tập: KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Nguyễn Tuyết Hà.pdfĐầy đủ534.89 kBAdobe PDFXem/Mở
Nguyễn Tuyết Hà tóm tắt.pdfTóm tắt257.88 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý