DSpace
 

 >
VĂN BẢN PHÁP QUI >
Thông tin Thư viện >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/4182

Tên tài liệu: Thông tư 30-VH/TT
Tác giả: Bộ Văn hoá
Người hướng dẫn: Người làm công tác thư viện
Chủ đề: Tổ chức thư viện;Hoạt động thư viện;Quản lý sự nghiệp thư viện;Thư viện quốc gia;Thư viện ủy ban nhân dân các cấp;Tiêu chuẩn nghiệp vụ;Vốn tài liệu;Thành lập thư viện;Chiến lược phát triển thư viện;Quản lý nhà nước;Thư viện công cộng;Thư viện cấp tỉnh;Thư viện cấp huyện;Thư viện cấp xã;Thư viện chuyên ngành, đa ngành;Thư viện trường học;Xây dựng, sử dụng và khai thác vốn tài liệu
Ngày ban hành: 1971-03-17
Cơ quan ban hành: Công báo số 5
Trích yếu: Hướng dẫn thi hành Quyết định số 178-CP của Hội đồng Chính phủ về công tác thư viện
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4182
Bộ sưu tập: Thông tin Thư viện

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
30-VH_TT_m_18655.pdf184.38 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý