DSpace
 

 >
VĂN BẢN PHÁP QUI >
Thông tin Thư viện >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/4185

Tên tài liệu: Thông tư 83-VHTT/VP
Tác giả: Bộ Văn hoá
Chủ đề: Thư viện quốc gia;Lưu chiểu xuất bản phẩm;Thư viện công cộng;Vốn tài liệu
Ngày ban hành: 1978-06-29
Cơ quan ban hành: Công báo số 13
Trích yếu: Hướng dẫn thi hành các luật lệ về nộp lưu chiểu văn hoá phẩm
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4185
Bộ sưu tập: Thông tin Thư viện

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
83-VHTT_VP_m_55166.pdf153.33 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý