DSpace
 

 >
VĂN BẢN PHÁP QUI >
Thông tin Thư viện >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/4188

Tên tài liệu: Quyết định 57-CT
Tác giả: Hội đồng Bộ trưởng
Chủ đề: Vốn tài liệu;Xây dựng, sử dụng và khai thác vốn tài liệu
Ngày ban hành: 1981-08-12
Cơ quan ban hành: Công báo số 14
Trích yếu: Về phương thức phân phối sách giáo khoa
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4188
Bộ sưu tập: Thông tin Thư viện

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
57-CT_m_43104.pdf118.3 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý