DSpace
 

 >
LUẬN VĂN THẠC SỸ >
NGÀNH VĂN HÓA HỌC >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/438

Tên tài liệu: Âm nhạc và diễn xướng dân gian trong lễ hội Côn Sơn- Kiếp Bạc
Tác giả: Nguyễn, Thị Nga
Người hướng dẫn: Phạm, Minh Khang
Chủ đề: Nhạc dân gian-Côn Sơn Kiếp Bạc;Diễn xướng-Côn Sơn Kiếp Bạc
Ngày ban hành: 2008
Trích yếu: Giới thiệu không gian văn hóa của lễ hội Côn Sơn- Kiếp Bạc, âm nhạc và các hình thức diễn xướng dân gian trong tiến trình của lễ hội.Đồng thời kiến nghị giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa này.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/438
Bộ sưu tập: NGÀNH VĂN HÓA HỌC

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Nguyễn Thị Nga.pdf648.62 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý