DSpace
 

 >
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP >
KHOA XUẤT BẢN - PHÁT HÀNH >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/4430

Tên tài liệu: Ảnh hưởng của sách điện tử tới sách in truyền thống ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Phạm, Minh Quân
Người hướng dẫn: Đỗ, Thị Quyên
Nguyễn, Thị Ngọc Lâm
Chủ đề: Ảnh hưởng của sách điện tử tới sách in truyền thống
Ngày ban hành: 2015
Trích yếu: Giới thiệu khái quát về sách điện tử. Đồng thời, nhận diện những ảnh hưởng của sách điện tới sách in truyền thống và đưa ra một số giải pháp phát triển sách điện tử trong mối quan hệ với sách in truyền thống ở Việt Nam.
Nguồn gốc: Đại học Văn hóa Hà Nội
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4430
Bộ sưu tập: KHOA XUẤT BẢN - PHÁT HÀNH

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Phạm Minh Quân tóm tắt.pdfTóm tắt242.52 kBAdobe PDFXem/Mở
Phạm Minh Quân đầy đủ.pdfĐầy đủ1.75 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý