DSpace
 

 >
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP >
KHOA VĂN HÓA HỌC >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/4447

Tên tài liệu: Ảnh hưởng của tiểu thuyết ngôn tình trong đời sống sinh viên nữ trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Tác giả: Dương, Thanh Hằng
Người hướng dẫn: Lê, Thị Khánh Ly
Chủ đề: Ảnh hưởng của tiểu thuyết ngôn tình trong đời sống sinh viên nữ
Ngày ban hành: 2015
Trích yếu: Giới thiệu khái quát về tiểu thuyết ngôn tình và sự phổ biến của tiểu thuyết ngôn tình. Đồng thời, phân tích ảnh hưởng và giá trị của tiểu thuyết ngôn tình trong đời sống sinh viên nữ trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Nguồn gốc: Đại học Văn hóa Hà Nội
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4447
Bộ sưu tập: KHOA VĂN HÓA HỌC

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Dương Thanh Hằng tóm tắt.pdfTóm tắt607.99 kBAdobe PDFXem/Mở
Dương Thanh Hằng đầy đủ.pdfĐầy đủ2.74 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý