DSpace
 

 >
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP >
KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/4469

Tên tài liệu: Ẩm thực truyền thống của người Dao Thanh Y ở xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Tác giả: Hoàng, Thị Hằng
Chủ đề: Ẩm thực truyền thống của người Dao Thanh Y
Ngày ban hành: 2015
Trích yếu: Trình bày khái quát về người Dao Thanh Y ở xã Nam Sơn. Đồng thời, phân tích Ẩm thực truyền thống và biến đổi trong ẩm thực của người Dao Thanh Y ở xã Nam Sơn hiện nay.
Nguồn gốc: Đại học Văn hóa Hà Nội
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4469
Bộ sưu tập: KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Hoàng Thị Hằng tóm tắt.pdfTóm tắt281.05 kBAdobe PDFXem/Mở
Hoàng Thị Hằng đầy đủ.pdfĐầy đủ1.31 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý