DSpace
 

 >
VĂN BẢN PHÁP QUI >
Thông tin Thư viện >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/4500

Tên tài liệu: Thông tư 23/2014/TT-BTTTT
Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
Chủ đề: Vốn tài liệu;Lưu chiểu xuất bản phẩm
Ngày ban hành: 2014-12-29
Cơ quan ban hành: Công báo từ số 79 đến số 80
Trích yếu: "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy địhn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản"
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4500
Bộ sưu tập: Thông tin Thư viện

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
23_2014_TT-BTTTT_261694.pdf391.7 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý