DSpace
 

 >
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Thông tin - Thư viện >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/5386

Tên tài liệu: 10 năm giảng dạy và quảng bá DDC(1998-2008)
Tác giả: Nguyễn, Minh Hiệp
Chủ đề: Quảng bá và giảng dạy;Khung phân loại thập phân Dewey
Ngày ban hành: 2015
Trích yếu: Bài viết khái quát về quá trình giảng dạy và quảng bá về khung phân loại thập phân Dewey.Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình quảng bá và giảng dạy.và những yêu cầu về sự cấp thiết phải đưa DDC trong chương trình giảng dạy và trong các cơ sở đào tạo chính quy trong cả nước
Nguồn gốc: Tạp chí Thư viện Việt Nam
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5386
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Thông tin - Thư viện

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
10 năm giảng dạy và quảng bá DDC (1998-2008).pdf300.99 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý