DSpace
 

 >
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Thông tin - Thư viện >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/5437

Tên tài liệu: Phương pháp luận phát triển nguồn nhân lực
Tác giả: Dương, Thị Vân
Chủ đề: Phương pháp luận;Nguồn nhân lực;Thư viện
Ngày ban hành: 2011
Trích yếu: Bài viết trình bày vai trò quan trọng của nguồn nhân lực thư viện. Đồng thời trình bày các khái niệm về nguồn nhân lực, biết được quá trình lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.
Nguồn gốc: Tạp chí Thư viện Việt Nam
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5437
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Thông tin - Thư viện

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Phương pháp luận phát triển nguồn nhân lực thư viện .pdf261.53 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý