DSpace
 

 >
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Quản lý Di sản văn hóa >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/5605

Tên tài liệu: Vai trò của môi trường thực hành văn hóa trong việc bảo tồn di sản:Bài học từ các dự án bảo tồn di sản cồng chiêng và nhã nhạc
Tác giả: Lê, Hồng Lý
Đào, Thế Đức
Nguyễn, Thị Hiền
Hoàng Cầm
Chủ đề: Di sản;văn hóa;Truyền thống;Ca nhạc;Môi trường;Bảo tàng;Hiện vật;Văn hóa
Ngày ban hành: 2015
Trích yếu: Các di sản văn hóa truyền thống như ca nhạc, trò chơi, tri thức dân gian… chỉ tồn tại và phát triển trong môi trường diễn xướng của chúng, đặc biệt là trong lễ hội. Không có môi trường thực hành thì những di sản văn hoá này chỉ là những hình thức trình diễn khô khan như những hiện vật bảo tàng, mất đi ý nghĩa vốn có của chúng trong cộng đồng. Bài viết này đi sâu phân tích nền tảng của hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, đặc biệt là các di sản đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại như Không gian Văn hóa Cồng chiêng và Nhã nhạc Cung đình Huế.
Nguồn gốc: VICAS
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5605
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Quản lý Di sản văn hóa

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Vai trò của môi trường thực hành văn hóa trong việc bảo tồn di sản_ Bài học từ các dự án bảo tồn di sản cồng chiêng và nhã nhạc.pdf390.2 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý