DSpace
 

 >
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Quản lý Di sản văn hóa >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/5608

Tên tài liệu: Bắc Giang: Phát huy giá trị di tích Tây Yên Tử
Tác giả: Bảo Khánh
Nguyễn Hưởng
Chủ đề: Phát huy;Giá trị;Di tích;Tây Yên Tử
Ngày ban hành: 2016
Trích yếu: Bài viết đưa ra các giải pháp góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả di sản.
Nguồn gốc: Báo Bắc Giang
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5608
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Quản lý Di sản văn hóa

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Bắc Giang_ Phát huy giá trị di tích Tây Yên Tử .pdf897.79 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý