DSpace
 

 >
LUẬN VĂN THẠC SỸ >
NGÀNH VĂN HÓA HỌC >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/579

Tên tài liệu: Âm nhạc dân gian của người Bố Y ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Hà Giang
Tác giả: Trần, Quốc Việt
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thụy Loan
Chủ đề: Nhạc dân gian-Bảo tồn-Phát triển-Quản Bạ
Ngày ban hành: 2007
Trích yếu: Khái quát chung về người Bố Y và âm nhạc dân gian nơi đây. Đồng thời nêu lên những biến đổi trong đời sống âm nhạc và đề xuất biện pháp bảo tồn và phát huy âm nhạc dân gian ở Quản Bạ.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/579
Bộ sưu tập: NGÀNH VĂN HÓA HỌC

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Trần Quốc Việt.pdf3 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý