DSpace
 

 >
VĂN BẢN PHÁP QUI >
Thông tin Thư viện >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/6121

Tên tài liệu: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Chủ đề: Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.
Ngày ban hành: 2016
Trích yếu: - Căn cứ xây dựng. - Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2015. - Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình giai đoạn 2016-2020. - Tổ chức thực hiện.
Nguồn gốc: internet
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6121
Bộ sưu tập: Thông tin Thư viện

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
TAI LIEU 5.doc140 kBMicrosoft WordXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý