DSpace
 

 >
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP >
KHOA VĂN HÓA HỌC >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/6436

Tên tài liệu: Vai trò truyền thông trong hoạt động bảo vệ môi trường (qua nghiên cứu trường hợp dự án “ Thành phố Hải Phòng tăng cường năng lực phòng chống biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai” của tổ chức Tầm nhìn Thế giới)
Tác giả: Vũ, Phương Thảo
Người hướng dẫn: Đặng, Hoài Thu
Chủ đề: Truyền thông;Bảo vệ môi trường;Hải Phòng
Ngày ban hành: 2016
Trích yếu: Trình bày cơ sở lý thuyết về truyền thông và hoạt động bảo vệ môi trường của thành phố Hải Phòng. Đồng thời nêu thực trạng và những vấn đề đặt ra từ truyền thông dự án “ Thành phố Hải Phòng tăng cường năng lực chống biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai”.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/6436
Bộ sưu tập: KHOA VĂN HÓA HỌC

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Khóa luận vũ phương thảo.pdfNội dung chính1.94 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý