DSpace
 

 >
LUẬN VĂN THẠC SỸ >
NGÀNH VĂN HÓA HỌC >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/662

Tên tài liệu: Âm nhạc trong nghi lễ Then cầu an giải hạn của người Tày
Tên tài liệu khác: Nhạc dân tộc
Tác giả: Trần, Quang Hưng
Người hướng dẫn: Phạm, Minh Khang
Chủ đề: Hát then;Dân tộc Tày-Âm nhạc
Ngày ban hành: 2005
Trích yếu: Tổng quan về Then và âm nhạc trong Then của người Tày, âm nhạc trong nghi lễ Then cầu an giải hạn của người Tày.Đồng thời phân tích những giá trị cơ bản của âm nhạc dân tộc cần bảo lưu.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/662
Bộ sưu tập: NGÀNH VĂN HÓA HỌC

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Trần Quang Hưng.pdf3.16 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý