DSpace
 

 >
LUẬN VĂN THẠC SỸ >
NGÀNH VĂN HÓA HỌC >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/707

Tên tài liệu: Ảnh hưởng của Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Thị Lan Anh
Người hướng dẫn: Mai, Hải Anh
Chủ đề: Phật giáo-Ảnh hưởng;Truyện cổ tích
Ngày ban hành: 2011
Trích yếu: Tổng quan về Phật giáo, truyện cổ tích Việt Nam. Biểu hiện của Phật giáo qua các tích truyện xưa. Đồng thời nêu ra vấn đề khai thác và phát huy những ảnh hưởng tích cực của Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam vào đời sống hiện nay
URI: http://hdl.handle.net/123456789/707
Bộ sưu tập: NGÀNH VĂN HÓA HỌC

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Hoàng Thị Lan Anh.pdf1 MBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý