DSpace
 

 >
BÀI TẠP CHÍ >
Lĩnh vực Quản lý Văn hóa >

Vui lòng dùng ký hiệu này để trích dẫn hoặc dẫn nhập đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/72

Tên tài liệu: Ấn phẩm thông tin trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch
Tác giả: Lê, Anh Tuấn
Nguyễn, Tuấn Dũng
Chủ đề: Ấn phẩm thông tin du lịch- quan niệm, phân loại, vai trò.
Ngày ban hành: 2011
Trích yếu: Trình bày khái niệm, cách thức phân loại và vai trò của ấn phẩm thông tin du lịch. Đồng thời, phân tích thực trạng và định hướng sử dụng ấn phẩm này.
Nguồn gốc: Tạp chí nghiên cứu Văn hóa
URI: http://hdl.handle.net/123456789/72
Bộ sưu tập: Lĩnh vực Quản lý Văn hóa

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
ấn phẩm thông tin trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch.pdf153.34 kBAdobe PDFXem/Mở
View Statistics

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
418 ĐƯỜNG LA THÀNH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
Điện thoại: +84-4 3.8511971 - 119 - Email: thiennv@huc.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý